El reglament orgànic municipal (ROM)

El 28 de gener es va realitzar un ple extraordinari per poder desencallar totes les mocions que no s'havien pogut tractar en els dos plens ordinaris anteriors. Un fet que es dóna per l'excessiva durada dels plens i que no permet tractar tots els punts de l'ordre del dia. Amb aquest ple es donava resposta al prec que havia fet la CUP durant el ple del desembre.

Participació

El 28 de gener es va realitzar un ple extraordinari per poder desencallar totes les mocions que no s'havien pogut tractar en els dos plens ordinaris anteriors. Un fet que es dóna per l'excessiva durada dels plens i que no permet tractar tots els punts de l'ordre del dia. Amb aquest ple es donava resposta al prec que havia fet la CUP durant el ple del desembre.

Finalment, vam poder defensar les quatre mocions presentades pel nostre grup, tres de les quals van ser entrades al registre durant el mes de setembre. I d'aquí en sorgeix una primera reflexió sobre el funcionament del ple perquè no pot ser que passen quatre mesos des de l'entrada d'una moció i la seua defensa al ple. D'aquestes mocions, es va aprovar la moció per instal·lar unes cartelleres d'expressió ciutadana als nuclis urbans del nostre poble. També vam defensar la necessitat de renovar el Reglament Orgànic Municipal (ROM). Aquest punt, que ja havíem defensat en campanya electoral, pretenia adequar a les necessitats actuals del municipi un reglament del 1995. Llavors, tots els partits estàvem d'acord en què la reforma era necessària i durant la comissió informativa, prèvia al ple de l'octubre, tant l'equip de govern com els altres partits van donar el vot favorable a la nostra moció. La nostra sorpresa, i també decepció, va ser que durant el ple extraordinari l'equip de govern va votar en contra d'aquesta reforma del ROM perquè estaven realitzant un Pla de Participació Ciutadana que ja incloïa la renovació del ROM.

Des de la CUP no compartim aquesta decisió, ja que considerem que el ROM inclou els fonaments de funcionament de l'ajuntament i, per tant, és complementari al Pla de Participació Ciutadana, en cap cas contradictori. La sorpresa, però, encara ha sigut més gran quan per al ple ordinari del febrer es tractarà una moció, presentada per l'equip de govern d'Esquerra, de reforma del ROM, entrada al registre l'1 de febrer, només 4 dies després de refusar la nostra moció. Sembla que a algú li molesta que les propostes per al nostre poble no porten la seua etiqueta.

Considerem que el ROM inclou els fonaments de funcionament de l'ajuntament i, per tant, és complementari al Pla de Participació Ciutadana, en cap cas contradictori.