La xifra de 107.664,24 € és la que s'han repartit durant els últims quatre anys ERC, CiU, PP i PSC en subvencions de l'ajuntament d'Alcanar.

La subvenció total rebuda pels quatre partits polítics presents en l'Ajuntament d'Alcanar, durant el període 2011-
2015 ha estat de: 107.664,24 €.  Cal recordar que aquesta quantitat no inclou, en cap cas, la retribució rebuda
pels diferents càrrecs electes, ja siga per assistències o per dedicació.

La xifra de 107.664,24 € és la que s'han repartit durant els últims quatre anys ERC, CiU, PP i PSC en subvencions de l'ajuntament d'Alcanar.

Subvencions grups polítics municipals d'Alcanar (2011-2015)
Les retribucions dels càrrecs electes


Les retribucions dels càrrecs electes que no tenen una dedicació exclusiva o parcial varien cada mes segons la
seva assistència.
Dedicació exclusiva: 2.137,50 €/mes (brut) – 25.650,00 €/any (brut).
Dedicació parcial (20 h): 1.452,71 €/mes (brut) – 17.432,54 €/any (brut).


Assistències:
Ple: 237,5 €/sessió
Junta de Govern Local: 166,25 €/sessió
Comissió informativa: 142,50 €/sessió
Junta de portaveus: 66,50 €/sessió


S'estableixen uns màxims anuals per assistència. 4.560 €/any per als regidors i 5.358 €/any per als portaveus
de cada grup municipal.


Les subvencions als grups municipals
A més de les retribucions de cada càrrec electe, cada grup municipal també rep una subvenció per part de
l'Ajuntament d'Alcanar. Aquestes subvencions s'estructuren en dos parts: d'una banda, una quantitat fixa que rep
cada grup municipal per tindre representació al consistori i una quantitat que va relacionada amb el nombre de
regidors que es tenen.


Quantitat fixa que rep cada grup municipal: 2.850 €/any.
Quantitat que es rep per cada regidor: 872,16 €/any.

La subvenció total rebuda pels quatre partits polítics presents en l'Ajuntament d'Alcanar, durant el període 2011-
2015 ha estat de: 107.664,24 €. Cal recordar que aquesta quantitat no inclou, en cap cas, la retribució rebuda
pels diferents càrrecs electes, ja siga per assistències o per dedicació.