Ple ordinari del 25 de febrer

L’assemblea de la CUP d’Alcanar té un compromís per la transparència amb el poble, és per això que vos presentem quina va ser la nostra participació al ple extraordinari del 28 de gener passat.

 

 1. Aprovació, si procedeix, de l'Acta N.º 15/2015 corresponent a la sessió anterior celebrada el dia 17 de desembre de 2015.

S'aprova l'acta amb els vots positius d'ERC, PSC, CIU i CUP. El PP s'absté.

 1. Dació de compte decrets d'alcaldia (del 665/2015 al 117/2016).
 2. Dació de compte del decret d'Alcaldia 34/2016, d'aprovació d'acumulació del lloc d'interventor, al Sr. Javier Requejo García.
 3. Dació de compte del decret d'alcaldia 39/2016 de canvi horari Junta de Govern Local.
 4. Proposta de modificació del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alcanar i l'Associació de voluntaris de protecció civil (AVPC) aprovat pel ple del 22 de gener de 2015 i signat el 15 d'abril de 2015.

S'aprova la proposta per unanimitat.

 1. Proposta d'aprovació de contractacions futures de personal laboral temporal o nomenaments de funcionaris interins, amb proposta d'acord sobre quins sectors, funcions i categories professionals es consideren prioritaris o afecten al funcionament dels serveis públics essencials.

S'aprova esta proposta amb els vots d'ERC(7), PSC(2), CIU(1) i PP(1). Des de la CUP ens abstenim perquè, tot i que la proposta es positiva per la possibilitat de poder contractar per part de l'Ajuntament, natros no tenim la suficient informació sobre quins són els departaments on falta més personal. Els departaments que podran contractar són: policia local; tècnics jurídics (secretaria); tècnics, administratius i auxiliars adscrits a la gestió de recursos econòmics (intervenció); tècnics municipals (urbanisme); personal d'assistència al departament de turisme.

 1. Proposta d'aprovació del conveni regulador de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'ingressos de l'Ajuntament d'Alcanar a favor de la Diputació de Tarragona.

S'aprova la proposta amb els vots positius d'ERC(7), PSC(2), CIU(1) i CUP(1). El PP s'absté. Bàsicament són les delegacions que fa l'Ajuntament a BASE per a gestionar la recaptació dels ingressos.

 1. Proposta de la regidoria d'hisenda d'aprovació de preus públics per a les accions formatives incloses en el programa de competitivitat empresarial 2016.

S'aprova la proposta amb els vots positius d'ERC(7), PSC(2), CIU(1) i CUP(1). El PP s'absté.

 1. Moció de l'equip de govern municipal (RE 341, 01/02/2016) en relació a la modificació del reglament orgànic municipal (ROM).

S'aprova la moció per unanimitat. En aquest punt va haver-hi un llarg debat entre l'equip de govern i l'oposició. En el ple anterior es va tractar una moció de la CUP que anava en lo mateix sentit i no la van aprovar.

 1. Moció d'ERC (RE 557, 12/02/2016) sobre la valoració cadastral de construccions agràries en sòl rústic imposada pel govern de l'Estat.

S'aprova la moció per unanimitat.

 1. Moció conjunta dels grups municipals d'ERC, PSC-CP, CIU i la CUP, en relació amb el suport a la Plataforma en defensa de l'Ebre contra el Pla Hidrològic Nacional.

S'aprova la moció amb els vots positius d'ERC(7), PSC(2), CIU(1) i CUP(1). El PP vota en contra.

 1. Moció de la CUP (RE 612, 17/02/2016) per un manteniment dels parcs i jardins en que no siga necessària la utilització d'herbicides tòxics com el glifosat.

En aquesta moció l'equip de govern va fer dos esmenes les quals van ser acceptades per la CUP i van ser aprovades amb els vots afirmatius de ERC, CIU, PSC i CUP. El PP s'absté.

La moció esmenada s'aprova amb els vots positius d'ERC(7), PSC(2), CIU(1) i CUP(1). El PP s'absté.

 1. Precs i preguntes.

Vam fer dues preguntes:

- Cost dels programes de la Línia Verda i el de gestió de documents?

- Que passa quan la pediatra fa vacances? Algú la substitueix?
Si no és així que es pot fer al respecte?

9. Moció de l'equip de govern municipal (RE 341, 01/02/2016) en relació a la modificació del reglament orgànic municipal (ROM). S'aprova la moció per unanimitat. En aquest punt va haver-hi un llarg debat entre l'equip de govern i l'oposició. En el ple anterior es va tractar una moció de la CUP que anava en lo mateix sentit i no la van aprovar.