El ple: l’eina imprescindible del poble

Des de l’assemblea local de la CUP Alcanar – Les Cases denunciem que el govern d’ERC a l’Ajuntament d’Alcanar incompleix de nou l’article 46.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril i l’article 98.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC)  ja que no convoca com a mínim, una sessió de ple ordinari dintre del període de 2 mesos tal com està estipulat. Cal recordar que la darrera sessió de ple ordinari es va realitzar el passat dijous 31 de maig.

ple ordinari

Des de l’assemblea local de la CUP Alcanar – Les Cases denunciem que el govern d’ERC a l’Ajuntament d’Alcanar incompleix de nou l’article 46.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril i l’article 98.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC)  ja que no convoca com a mínim, una sessió de ple ordinari dintre del període de 2 mesos tal com està estipulat. Cal recordar que la darrera sessió de ple ordinari es va realitzar el passat dijous 31 de maig.

Alcanar és un municipi d’entre 5.001 habitants i 20.000 habitants per tant, segons ens indica l’article 46.2.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril i l’article 98.a) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), s’ha de celebrar un ple ordinari com a mínim cada dos mesos. També, així es va aprovar durant el primer ple de la legislatura 2015/2019 datat del 25 de juny del 2015.

En canvi, el govern d’ERC a l’Ajuntament d’Alcanar sí que ha convocat un ple extraordinari per al dijous 2 d’agost on no hi haurà precs, ni preguntes i l’oposició no podrà presentar mocions.

El ple ordinari és l’eina institucional que tenim per fer escoltar la nostra veu i exposar el nostre treball. És per això, que l’assemblea local de la CUP Alcanar – Les Cases demanem al govern d’ERC que deixe d’incomplir la normativa vigent.  
 

 

 

1 d’agost del 2018

Alcanar, Països Catalans

En canvi, el govern d’ERC a l’Ajuntament d’Alcanar sí que ha convocat un ple extraordinari per al dijous 2 d’agost on no hi haurà precs, ni preguntes i l’oposició no podrà presentar mocions.